Contact Us

JBR Coatings and Insulations

 • Plot No. 124, Sector 1/S, Road No.5,, 410206
  New Panvel (E), Navi Mumbai, Maharashtra, India
 • +91 22-27490009
 • +91 7045788117
 • View Directions

Write to Us

Authorised Applicators

All India

 • JBR Coatings & Insulations
  Mr. Bhavesh Jajal

Gujarat

 • Ahmedabad
  PSK Coatings
  Mr. Kunal Kamdar
 • Surat
  Ceramica
  Mr. Pappu Bhai Pattharwala

Karnataka

 • Bangalore
  UD Dekor
  Mr. Mahesh Kumar K

Kerala

 • Malappuram
  Falcon Décor
  Mr. Saidalavi Thekkepurath

Maharashtra

 • Mumbai
  Lime Décor
  Mr. Parmatma Singh
 • Nashik
  Bramhecha's
  Mr. Smeet Bramhecha
 • Pune
  Concrete Solutions
  Mr. Parag Shah

New Delhi

 • New Delhi
  Bharat Flooring and Tiles
  Mr. Firdaus Variava

Odisha

 • Bhubaneswar
  Lingaraj Granites
  Mr. Anand Mola

Rajasthan

 • Bhilwara
  Puja Paints
  Mr. Suresh Sharma

Tamil Nadu

 • Chennai
  UD Dekor
  Mr. Mahesh Kumar K

Telangana

 • Hyderabad
  UD Dekor
  Mr. Mahesh Kumar K

West Bengal

 • Kolkata
  Navya Associates
  Mr. Piyush Kandoi